Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Man helping girl drink water

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

เนสท์เล่ เพียวไลฟ์

 

 

ขวดน้ำรักษ์โลก

คุณภาพชีวิตที่ดีหมายรวมถึงการใส่ใจสิ่งแวดล้อมโลกเหมือนที่น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ใส่ใจสุขภาพของคนที่เรารัก
อ่านต่อ

น้ำดื่มคุณภาพ

12 ขั้นตอนความใส่ใจ

น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์มี 12 ขั้นตอนควบคุมคุณภาพตั้งแต่ การคัดเลือกแหล่งน้ำใต้ดิน การควบคุมกระบวนการผลิต รวมถึงการคัดเลือกบรรจุผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นน้ำดื่มที่มีคุณภาพสำหรับผู้บริโภค
อ่านต่อ

รางวัลและใบรับรอง

รางวัลและใบรับรองที่ได้รับเป็นเครื่องรับประกันว่าน้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์เป็นสถานประกอบการอาหารที่มีคุณธรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพ ปลอดภัย และรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสังคม
อ่านต่อ

ทุกขนาดสำหรับทุกโอกาส

ไม่ว่าคุณจะทำอะไร เรามีน้ำทุกขนาดสำหรับคุณ
ดูผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

ดูผลิตภัณฑ์ของเรา

สำหรับเด็ก

ขนาดเล็กพอดีสำหรับใส่กระเป๋าไปโรงเรียน ดื่มระหว่างมื้อกลางวัน หรือหลังกิจกรรมต่างๆ

สำหรับพกพา

จับง่าย ถนัดมือ เหมาะสำหรับพกพา และคืนความสดชื่นในระหว่างวัน

สำหรับที่บ้าน

คืนความสดชื่นได้ที่บ้าน แบ่งปันน้ำดื่มกับครอบครัว ระหว่างมื้ออาหาร หรือเวลาเดินทาง

สำหรับที่ทำงาน

คืนความสดชื่นด้วยน้ำดื่มคุณภาพสำหรับทุกคนในที่ทำงาน