Nestle Purelife

คำถามที่พบบ่อย

น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ขนาด 18.9 ลิตร ต่างจาก น้ำดื่มอื่นๆอย่างไร?

น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ผลิตจากแหล่งน้ำใต้ดินตามธรรมชาติ ที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัย มีมาตรฐานเดียวกันกับเนสท์เล่ฝรั่งเศส โดยมีสายการผลิตแบบระบบปิด ทำให้ในระหว่างขั้นตอนการผลิต สินค้าจะไม่สัมผัสมือเลย จึงไม่มีการปนเปื้อน อีกทั้งยังมีการตรวจสอบคุณภาพของน้ำในทุกขั้นตอนอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีฝาปิด อัจฉริยะ (SMART CAP) ที่ไม่ต้องใช้มือรองเวลาคว่ำถัง น้ำจะไม่หก จึงลดการปนเปื้อนจากมือได้


หากคูปองหาย จะทำอย่างไรดี?

คูปองถือเป็นทรัพย์สินที่อยู่ความครอบครองของสมาชิก หากคูปองสูญหาย หรือ ชำรุดฉีกขาด บริษัทฯ ไม่สามารถออกทดแทนให้ได้ในทุกกรณี หรือคืนเป็นเงินสดหรือทรัพย์สินอื่น จึงควรเก็บรักษาคูปองไว้ให้ดี


ควรเก็บถังน้ำดื่มอย่างไร?

ถังบรรจุน้ำทั้งที่มีน้ำบรรจุอยู่หรือถังเปล่า ควรเก็บไว้ในที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก พ้นจากแสงอาทิตย์ที่ส่องโดยตรง และความร้อน ห่างจากสารเคมีที่มีพิษ, มีฤทธิ์กัดกร่อน หรือมีกลิ่นฉุน นอกจากนี้ถังที่ใช้แล้วควรปิดฝาและ ไม่ทิ้งสิ่งแปลกปลอมหรือบรรจุของเหลวอื่น


สภาพถังน้ำแบบใดที่เจ้าหน้าที่สามารถปฏิเสธการรับกลับได้?

เจ้าหน้าที่จัดส่งน้ำอาจปฏิเสธที่จะรับถังกลับได้ หากพบว่าถังน้ำนั้น แตกชำรุด บุบ รั่ว มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในขวด มีร่องรอยว่าได้นำขวดน้ำไปบรรจุสิ่งอื่นๆ ภายนอกขวดเปรอะเปื้อนสารเคมี หรือสี ที่ไม่สามารถล้างน้ำออกได้ ถังน้ำมีกลิ่น – สีที่ผิดปกติไป ซึ่งถังที่ถูกปฏิเสธการรับคืน จะถูกจำหน่ายออกและหักกับเงินมัดจำของท่าน