Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ข้อกำหนดการใช้งาน

ข้อกำหนดการใช้งาน 

อัปเดทล่าสุด: 20 ตุลาคม 2565 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา (“เว็บไซต์”) เราหวังว่าคุณจะได้รับประสบการณ์ออนไลน์ที่ดี ข้อกำหนดที่ระบุดังต่อไปนี้จะบังคับใช้กับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ (“ข้อกำหนด”)  

โดยการใช้งานเว็บไซต์ของเรา คุณตกลงและยอมรับในการปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่ประสงค์จะยอมรับ กรุณาไม่ใช้งาฟนเว็บไซต์ของเรา  

ในเงือนไขนี้ คำว่า “เรา” “ของเรา” และ “เนสท์เล่” หมายความถึง บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ 

ข้อกำหนดอื่นจะนำมาใช้กับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ และถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งในข้อกำหนดนี้ ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดที่ใช้กับการประกวดรางวัล การส่งเสริมการขาย และ รูปแบบอื่นที่ปรากฏในเว็บไซต์ของเราเป็นครั้งคราว และข้อกำหนดการซื้อขายซึ่งใช้กับการซื้อขายใดๆผ่านเว็บไซต์ของเรา และซึ่งมีการโพสต์บนส่วนล่างของเว็บไซต์ของเรา คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว  

ความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ 

ประกาศความเป็นส่วนตัวของเรานำมาใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆที่แบ่งปันบนเว็บไซต์ของเรา ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ [ลิงก์ไปยังประกาศความเป็นส่วนตัว]. นโยบายคุกกี้ของเรานำมาใช้กับคุกกี้และเทคโนโลยีที่เหมือนกันบนเว็บไซต์ของเรา ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ [ลิงก์ไปยังประกาศเกี่ยวกับคุกกี้].  

ในกรณีที่มีสิ่งใดที่ไม่ชัดเจน หรือคุณประสงค์ที่จะพูดคุยเกี่ยวกับข้อกำหนดนี้ หรือเกี่ยวกับเว็บไซต์กับเนสท์เล่ กรุณาดูที่ วิธีการติดต่อ ข้างล่าง 

การใช้งานเว็บไซต์ของคุณ  

เพื่อใช้งานเว็บไซต์ของเรา หรือเสนอเนื้อหาของคุณ คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 13 ปี (หรือดูแลโดยพ่อแม่หรือผู้ปกครอง)  

หากคุณเลือกหรือต้องสมัครใช้งานเว็บไซต์ของเรา คุณต้องทำอย่างถูกต้อง และซื่อสัตย์ และอัปเดทในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง เราอาจให้ ระงับ หรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งานและรหัสการใช้งาน หรือข้อมูลการเข้าถึงเมื่อใดก็ตามโดยดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว คุณต้องเก็บรหัสการใช้งานและข้อมูลการเข้าถึงให้เป็นความลับ หากคุณคิดว่ามีผู้ใดก็ตามทราบรหัสการใช้งานหรือข้อมูลการเข้าถึง คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันที โปรดดู วิธีการติดต่อ ด้านล่าง]  

โปรดสำรวจเว็บไซต์ของเราได้ตามสบายและในกรณีที่ใช้ได้ คุณสามารถเสนอเนื้อหาใดๆ เช่น คำถาม การแสดงความเห็น โพสต์ การให้คะแนนและบทวิจารณ์ ข้อมูล และเนื้อหามัลติมีเดียว (เช่น รูปภาพ วิดิโอ เพลง เสียง งานศิลปะ) (“เนื้อหาผู้ใช้งาน”)  

การใช้งานเว็บไซต์ของคุณ และเนื้อหาผู้ใช้งานของคุณต้องถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามข้อกำหนดนี้  

การใช้งานเว็บไซต์ของคุณ และเนื้อหาผู้ใช้งานของคุณต้องไม่: 

(ก) สร้างความเสียหาย คุกคาม หรือทำร้ายผู้อื่น หรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น รวมถึง ความเป็นส่วนตัว ภาพ และ ความเหมือนคล้าย; 

(ข) มีการใช้ในทางที่ผิด หรือ ละเมิดซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือ ประกอบไปด้วยสิ่งที่เป็นความลับ หรือกรรมสิทธิ์ใดๆของคุณ หรือของบุคคลใด หรือ หน่วยงานใด หรือ สิ่งที่คุณไม่มีสิทธิเปิดเผยต่อสาธารณะ; 

(ค) ผิดกฎหมาย หมิ่นประมาท (รวมถึงต่อเนสท์เล่) ลามก ข่มขู่ เหยียดหยาม เหยียดเชื้อชาติหรือรังเกียจคนต่างชาติ ส่งเสริมหรือยุยงให้เกิดการกดขี่ ความเกลียดชัง หรือความรุนแรง หรือ การอื่นใดที่เป็นการโจมตี เป็นที่น่ารังเกียจ หรือไม่เหมาะสม  

(ง) มีการส่งเสริมทางการขายหรือโฆษณาอื่นๆ  

(จ) เป็นเท็จ ฉ้อฉล ทำให้เข้าใจผิดหรือมุ่งร้าย ปลอมแปลงบุคคลอื่น หรือบิดเบือนตัวตนของคุณหรือข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับคุณ  

(ฉ) นำมาซึ่งไวรัส เวิร์ม หรือโค้ดคอมพิวเตอร์ที่เป็นอันตรายอื่นๆ ไม่ทดสอบช่องโหว่ของเว็บไซต์ของเรา ไม่นำไปสู่ปัญหาด้านความปลอดภัย ความเสียหาย การปิดการใช้งานหรือสร้างภาระให้เว็บไซต์ของเรามากเกินไป หรือ การอื่นใดที่เป็นการทำให้เสียหาย ขัดขว้าง เพิ่มภาระ ทำอันตราย ทำให้เสีย หรือรบกวนการทำงานหรือความสมบูรณ์ของเว็บไซต์ของเราหรือระบบหรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของเราหรือการใช้งานเว็บไซต์ของเราโดยบุคคลอื่น  

คุณต้องไม่พยายามทำการ (ก) ดึงข้อมูลจำนวนมาก อัตโนมัติ หรือเป็นระบบจากเว็บไซต์ของเรา หรือ ใช้ภายใน หรือ เพื่อสร้างเว็บไซต์ บริการ หรือฐานข้อมูล หรือพยายามขายต่อหรือแจกจ่ายซ้ำ (ข) ถอดรหัส ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดประกอบ หรือการลดโค้ดอื่นใดที่ใช้ในซอฟต์แวร์บนเว็บไซต์ของเราให้อยู่ในรูปแบบที่อ่านได้ หรือ (ค) ใช้ ดีพลิงก์ (deep-link) เพจสเครป (page-scrape) สไปเดอร์โรบ็อท (spider robot), ครอว์ล (crawl) อินเด็กซ์ (index) อินเทอร์เน็ตเอเจนท์ (Internet agent) or หรืออุปกรณ์อัตโนมัติ โปรแกรม อัลกอริธึม หรือวิธีการคล้ายคลึงกันหรือเทียบเท่า เพื่อใช้ เข้าถึง คัดลอก รับข้อมูล สร้างความประทับใจ ป้อนข้อมูล เก็บข้อมูล ค้นหา สร้างการค้นหา หรือตรวจสอบส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์หรือเนื้อหาของเรา  

โปรดทราบว่าเนสท์เล่อาจลบเนื้อหาผู้ใช้งานของคุณทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ ยกเลิกการใช้งานเว็บไซต์ของคุณหากเราพบว่าคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ เราอาจแต่ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบและตรวจทานตลอดจน แก้ไข ลบ หรือปฏิเสธที่จะโพสต์เนื้อหาผู้ใช้งานใดๆของคุณตามดุลยพินิจของเราเมื่อใดก็ได้  

ไม่ว่าในกรณีใด คุณมีหน้าที่รับผิดชอบและควรใช้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสมในการสร้างหรือจัดหาเนื้อหาผู้ใช้งานของคุณ คุณสัญญาว่าคุณจะปฏิบัติตามช้อกำหนดนี้ คุณอาจจะมีความรับปิดตามกฎหมายต่อเราหรือบุคคลที่สามหากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด เราอาจแต่ไม่จำเป็นต้องรายงานการฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้ต่อหน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย  

แจ้งให้เราทราบทันทีหากคุณมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาผู้ใช้งาน โปรดดู วิธีติดต่อเรา ด้านล่าง  

ทรัพย์สินทางปัญญา  

เนื้อหาทุกอย่างบนเว็บไซต์ของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความ รูปภาพ กราฟฟิก งานศิลปะ เครื่องหมายการค้า (รวมทั้ง เครื่องหมายการค้าในที่นี้) แบรนด์ โลโก้ วิดิโอ เสียง เพลง ส่วนต่อประสารผู้ใช้ และ โค้ด (รวมกันเรียกว่า “เนื้อหา”) รวมถึง รูปลักษณ์และการใช้งานของเนื้อหา เป็นของเราหรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของเรา และได้รับการคุ้มครองโดย ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร รูปลักษณ์ทางการค้า สิทธิในประเภท/ฐานข้อมูล และสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ   

เครื่องหมายการค้า โลโก้ ลักษณะ และเครื่องหมายบริการที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของเราหรือมีการใช้งานเป็นโดเมนเนม (รวมกันเรียกว่า “เครื่องหมายการค้า”) เป็นของ Société des Produits Nestlé S.A ซึ่งให้อนุญาตใช้สิทธิกับเรา หรือใช้งานโดยได้รับอนุญาต  

ไม่มีสิ่งใดบนเว็บไซต์ของเราและข้อกำหนดนี้ที่จะถูกตีความว่าเป็นการให้อนุญาตหรือให้สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าใดๆ ขอแนะนำว่าเนสท์เล่จะบังคับใช้สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของเราตามขอบเขตสูงสุงของกฎหมาย  

คุณอาจเข้าถึงและทำซ้ำข้อความบางส่วนจากเว็บไซต์ของเราได้เฉพาะสำหรับการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น หรือเพื่อการใช้ภายในองค์กร ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า ในทุกกรณีคุณจะเคารพความสมบูรณืของเนื้อหาและจะเก็บ (โดยไม่ลบ) ประกาศอันใดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ในเนื้อหา (เช่น © 2019 Nestlé. สงวนลิขสิทธิ์) รวมถึงประกาศเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าดังต่อไปนี้  

® เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Société des Produits Nestlé S.A. สงวนลิขสิทธิ์ 

ไม่อนุญาตให้นำส่วนใดของเว็บไซต์ของเราและเนื้อหาใดไปใช้ คัดลอก ทำซ้ำ ตีพิมพ์ซ้ำ อัปโหลด โพสต์ แสดงต่อสาธารณะ ออกอากาศ เผยแพร่ เข้ารหัส แปล ส่งต่อ หรือแจกจ่ายในทางใดทางหนึ่งไปยัง คอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ เว็บไซต์ หรือสื่ออื่นๆเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากเนสท์เล่  

ขอสงวนลิขสิทธิ์อื่นๆทั้งหมด เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งในข้อกำหนดนี้ การใช้งานเว็บไซต์ เครื่องหมายการค้าหรือเนื้อหาใดๆของเราเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด คุณต้องได้รับอนุญาตจากเราก่อนสำหรับการใช้งานเว็บไซต์หรือเนื้อหาอื่นใด รวมถึงการใช้งานเชิงพาณิชย์ใดๆ ซึ่งเราอาจอนุญาต ระงับ หรือกำหนดเงื่อนไขตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว  

เนื้อหาผู้ใช้งานของคุณ  

ในการส่งเนื้อหาของคุณ คุณน้องมีอายุอย่างน้อย 13 ปี (หรืออยู่ภายใต้การดูแลโดยพ่อแม่หรือผู้ปกครอง).  

คุณสัญญากับเนสท์เล่ว่า (ก) คุณเป็นผู้เขียนและเจ้าของเนื้อหาผู้ใช้งานของคุณ และ/หรือ คุณมีความสามารถในการให้สิทธิการใช้งานที่ตกลงที่ระบุด้านล่างแก่เรา เนื่องจากคุณได้รับอนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าวโดยผู้เขียน/เจ้าของของเนื้อหาผู้ใช้งานของคุณ และสิ่งใดๆ หรือบุคคลใดๆที่ปรากฏในเนื้อหาผู้ใช้งานของคุณ (และได้รับอนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองในกรณีที่ผู้เขียน/เจ้าของ เป็นผู้เยาว์)  และ (ข) เนื้อหาผู้ใช้งานของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดของเรา  

หากคุณทำงานให้กับเนสท์เล่หรือทำงานในธุรกิจอื่นที่ต้องทำงานร่วมกับเนสท์เล่ คุณต้องเปิดเผยความสัมพันธ์นั้น  

คุณให้สิทธิ ให้อนุญาต และให้ความยินยอมทั้งหมดแก่เราและบริษัทในเครือของเรา และรวมทั้ง สิทธิทั่วโลก ไม่ผูกขาด ไม่มีค่าลิขสิทธิ ถาวร เพิกถอนไม่ได้และโอนได้ทั้งหมด ในการใช้งาน คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง ปรับ แปล เผยแพร่ ปรากฏต่อสาธารณะ แจกจ่าย ขาย รวมเข้ากับเนื้อหาอื่น และสร้างงานลิขสิทธิ์ต่อเนื่องจากเนื้อหาผู้ใช้งานของคุณ (อาจมีหรือไม่มีชื่อของคุณหรือชื่อที่คุณส่งไว้ในเนื้อหาผู้ใช้งานของคุณ) ในรูปแบบหรือสื่อใดก็ตามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือวัตถุประสงค์อื่น (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การโฆษณา การตลาด และการส่งเสริมการขาย) โดยไม่มีข้อจำกัดหรือการละเมด รวมถึงเพื่อแก้ไขหรือปรับเนื้อหาผู้ใช้งานของคุณ และโดยไม่ต้องได้รับการอนุมัติหรือความยินยอมจากคุณหรือบุคคลอื่นใด หรือการชำระเงินหรือเครดิตใดๆให้กับคุณหรือบุคคลอื่นใด  

คำติชม ข้อเสนอแนะ ข้อมูล แนวคิด เนื้อหา คำถาม หรือความคิดเห็นใดๆที่คุณให้กับเราบนเว็บไซต์ จะถือว่าไม่เป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์ สิ่งใดก็ตามที่คุณส่งหรือโพสต์จะกลายเป็นทรัพย์สินของเราและเนสท์เล่สามารถคำติชมและเนื้อหาดังกล่าวได้โดยไม่จำกัดสำหรับวัตถุประสงค์ใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเยง การทำซ้ำ การเปิดเผย การส่งต่อ การเผยแพร่ การออกอากาศ และการโพสต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีอิสระที่จะใช้ ความคิด แนวคิด ความรู้ หรือเทคนิคใดๆที่มีอยู่ในการสื่อสารใดๆที่คุณส่งไปยังเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การพัฒนา การผลิตก การโฆษณา และการตลาดของผลิตภัณฑ์โดยใช้ข้อมูลดังกล่าว การใช้งานดังกล่าวจะไม่มีการชดเชยให้กับผู้ที่ให้ข้อมูลหรือบุคคลอื่นใด โปรดทราบว่าเนสท์เล่มีอิสระที่จะตัดสินใจว่าจะใช้เนื้อหาผู้ใช้งานของคุณหรือไม่ และเนสท์เล่อาจได้พัฒนา (หรืออาจพัฒนาในอนาคต) เนื้อหาที่คล้ายคลึงกันหรือได้รับเนื้อหาดังกล่าวจากแหล่งอื่น ซึ่งในกรณีนี้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในเนื้อหานี้ยังคงเป็นของเนสท์เล่และผู้อนุญาตของเนสท์เล่  

การให้คะแนนและบทวิจารณ์  

หากเนื้อหาผู้ใช้งานของคุณรับรองหรือวิพากษ์วิจารณ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ไม่ว่าจะให้คะแนนหรือเขียนบทวิจารณ์ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์เรา เช่นนั้น  

(ก) คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี หรืออยู่ภายใต้การดูแลของพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย 

(ข) คุณต้องไม่ได้รับ ค่าชดเชย ค่าตอบแทน หรือข้อเสนอในการรับค่าชดเชยหรือค่าตอบแทนจากหน่วยงานใดๆเพื่อแลกเปลี่ยนกับเนื้อหาผู้ใช้งานของคุณ หรือ หากคุณมีหรือเคยมีรูแปบบความสัมพันธ์ทางการค้าใด หรือรับ หรือได้รับคำมั่นในรูปแบบใดว่าจะได้รับของรางวัลหรือสิ่งจูงใจ (เช่น เงิน ส่วนลด ผลิตภัณฑ์หรือบรการฟรี หรือของขวัญอื่นๆ) แม้ว่าจะไม่ได้รับการร้องขอ โดยเกี่ยวข้องกับหัวข้อเนื้อหาผู้ใช้งานของคุณ (เช่น กับหรือจากผู้จัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือคู่แข่งของพวกเขา) คุณต้องระบุสิ่งนี้โดยชัดเจนอย่างยิ่งในเนื้อหาผู้ใช้งานของคุณ  

(ค) เนื้อหาผู้ใช้งานของคุณจะต้องไม่ทำขึ้นเนื่องมาจากการที่คุณมีสัญญาหรือข้อตกลงในการดำเนินการดังกล่าว หรืออยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลที่สาม (ไม่ว่าผู้จัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือคู่แข่ง) และ  

(ง) เนื้อหาผู้ใช้งานของคุณ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณเอง ต้องเป็นความจริงและถูกต้อง โดยเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตใจจากประสบการณ์จริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ และต้องไม่แสดงหรือบอกเป็นนัยว่าเนื้อหาผู้ใช้งานของคุณได้รับการสนับสนุนหรือรับรองโดยเว็บไซต์ของเรา  

หากคุณทำงานให้กับเนสท์เล่หรือทำงานในธุรกิจอื่นที่ต้องทำงานร่วมกับเนสท์เล่ คุณต้องเปิดเผยความสัมพันธ์นั้น  

เนื้อหาผู้ใช้งานของคุณต้องไม่มีข้อมูลใดๆที่อ้างอิงถึง เว็บไซต์ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลดิดต่อ หรือหมายเลขโทรศัพท์อื่น 

การส่งที่อยู้อีเมลของคุณที่เกี่ยวข้องกับการให้คะแนนและบทวิจารณ์ คุณตกลงให้เนสท์เล่และผู้ให้บริการทีเป็นบุคคลภายนอกใช้ที่อยู่อีเมลของคุณเพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับสถานะของบทวิจารณ์และวัตถุประสงค์ด้านการจัดการอื่น  

การเข้าถึง 

เนสท์เล่มุ่งมั่นที่จะทำให้เว็บไซต์ของเราสามารถเข้าถึงได้ที่สุดสำหรับผู้ใช้ทุกคนรวมถึงผู้ทุพพลภาพ ประสบการณ์การท่องเว็บของคุณอาจดีขึ้นโดยเปลี่ยนการตั้งค่าซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ของคุณ (เช่น เพื่อเปลี่ยนขนาดตัวอักษร) หรือติดตั้งเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการเข้าถึง โปรดแจ้งให้เราทราบ  

ข้อมูลสมรรถภาพ โภชนาการ และสุขภาพ [ลบส่วนนี้หากไม่เกี่ยวข้อง] 

ข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ข้อมูลด้านสมรรถภาพ โภชนาการและสุขภาพโดยทั่วไป และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการวินิจฉัยหรือรักษา เนสท์เล่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการให้คำแนะนำหรือให้บริการทางการแพทย์ คุณควรปรึกษาแพทย์เพื่อขอคำแนะนำหรือบริการทางการแพทย์ รวมถึงการขอคำแนะนำก่อนการจำกัดการรับประทานอาหาร หรือโปรแกรมการออกกำลังกาย การปรึกษาหารือล่วงหน้ากับแพทย์ของคุณมีความสำคัญอย่างยิ่งหากคุณอายุต่ำกว่าสิบแปด (18) ปี ตั้งครรภ์ ให้นมบุตร หรือมีปัญหาสุขภาพ อย่าเพิกเฉยต่อคำแนะนำทางการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญหรือล่าช้าในการสืบค้นเนื่องจากสิ่งที่คุณได้อ่านบนเว็บไซต์นี้  

โปรดทราบว่าเว็บไซต์ของเนสท์เล่บางเว็บไซต์มุ่งเป้าไปที่ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์อย่างชัดเจน และข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์เหล่านี้ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้ชมทั่วไป 

ลิงก์ 

เว็บไซต์ของเราอาจประกอบด้วยลิงก์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม เครือข่ายสังคมออนไลน์ แอปพลิเคชันโทรศัพท์ และผลิตภัณฑ์และบริการอื่น (เช่น โฆษณาของบุคคลที่สาม) (“แพลตฟอร์มบุคคลที่สาม”) เราไม่สามารถควบคุมแพลตฟอร์มบุคคลที่สามดังกล่าว ไม่จำเป็นต้องรับรองพวกเขา และเราไม่รับผิดชอบต่อพวกเขา รวมถึง เนื้อหา ความถูกต้อง การทำงานของพวกเขา ดังนั้น คุณต้องตรวจสอบประกาศทางกฎหมายและความเป็นส่วนตัวของแพลตฟอร์มบุคคลที่สามดังกล่าวอย่างรอบคอบ รวมถึงการแจ้งตัวคุณเองให้ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้น การโต้ตอบของคุณกับแพลตฟอร์มที่มีการเชื่อมโยงเหล่านี้เป็นความเสี่ยงของคุณเอง เนสท์เล่ไม่มีส่วนรับผิดชอบ หรือรับผิดในแพลตฟอร์มและข้อกำหนดและเงื่อนไขของบุคคลที่สามดังกล่าว  

หากคุณใช้แพลตฟอร์มของบุคคลที่สามและต้องการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเรา คุณอาจรวมลิงก์เชื่อมโยงบนเว็บไซต์ของคุณเองกับหน้าแรกของเว็บไซต์ของเรา (โดยใช้ชื่อข้อความธรรมดาของเว็บไซต์ของเรา) โดยคุณต้องดำเนินการในลักษณะที่สอดคล้องกำข้อกำหนดนี้ และคุณต้องไม่ (ก) แนะนำในลักษณะใดๆที่คุณมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับรองหรือสนับสนุนโดยเนสท์เล่ (ข) แสดงลิงก์เชื่อมโยงหรือเว็บไซต์ของเราในลักษณะได้ก็ตามที่เป็นการดูหมิ่นเนสท์เล่ (ค) ลิงก์ไปยังหน้าอื่นๆของเว็บไซต์ของ (ง) ติดตั้งเว็บไซต์หรือเนื้อหาของเรา หรือ ทำการอื่นใดที่ทำให้เว็บไซต์หรือเนื้อหาของเราปรากฏในหน้าต่างพร้อมกับเนื้อหาอื่นๆ เราอาจระงับการอนุญาตในการเชื่อมโยงเมื่อใดก็ได้ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว คุณจะไม่ใช้ชื่อ โลโก้ เครื่องหมายการค้า หรือคำหรือรหัสอื่นใดของเนสท์เล่เป็นปุ่มลิงก์เชื่อมโยง ในเมตาแท็ก หรือในลักษณะใดๆโดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากเนสท์เล่  

การไม่รับรอง 

เราอาจเปลี่ยนแปลงทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ของเรารวมถึงการเพิ่ม ลบ หรือ แก้ไขเนื้อหาใดๆ รวมถึงเนื้อหาผู้ใช้งาน เมื่อได้ก็ได้ตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เราอาจแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า (แต่ไม่ได้ถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำ)  

เว็บไซต์ของเราอาจไม่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา เราอาจแก้ไข ระงับ หรือเพิกถอนการดำเนินการหรือการเข้าถึงเว็บไซต์ของเราได้ตลอดเวลาตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าจะเป็นแบบชั่วคราวหรือถาวร รวมทั้งเพื่อการบำรุงรักษาและเหตุผลทางเทคนิคอื่นๆ เราอาจแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า (แต่ไม่ได้ถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำ)  

เช่นเดียวกับบริการที่ใช้ซอฟต์แวร์ทั้งหมด เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าเว็บไซต์ของเราจะปราศจากข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่อง เราจะไม่มีส่วนรับผิดชอบในการรักษาเนื้อหาและเว็บไซต์ของเราหรือจัดหาการแก้ไข การปรับปรุง หรือเผยแพร่ที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว  

เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบความเหมาะสมและความเข้ากันได้ของระบบคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนการใช้งานเว็บไซต์ของเรารวมถึงมาตรการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อป้องกันตัวคุณเองจากปัญหาด้านความปลอดภัย เช่น ผ่านการติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส หากคุณเลือกดาวน์โหลดหรือคัดลอกเนื้อหาจากเว็บไซต์ของเรา คุณต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตัวคุณเอง เราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือไวรัสใดๆที่อาจส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณหรือทรัพย์สินอื่นๆ จากการเข้าถึง ใช้งาน หรือดาวน์โหลดเนื้อหาใดๆจากเว็บไซต์ของเราโดยคุณ หรือการบุกรุกหรือการแทรกแซงที่ผิดกฎหมายในระบบไอทีของเรา  

เว็บไซต์ของเรามีสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้เสมอ และ ความไม่ถูกต้องและข้อผิดพลาดอาจเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว เราไม่รับผิดชอบต่อ (และไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับและรับรอง) เนื้อหาผู้ใช้งานอื่นใดบนเว็บไซต์ของเราของคุณ และคุณควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อใช้งาน รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเสมอเมื่อจำเป็น และความเชื่อถือเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง  

เว็บไซต์ของเราไม่ใช่บริการจัดเก็บข้อมูลและคุณควรเก็บสำเนาเนื้อหาผู้ใช้งานทั้งหมดของคุณ  

เว็บไซต์ของเราและเนื้อหาของเราส่งถึงคุณในรูปแบบ “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มี” ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เราไม่รับรองหรือรับประกัน โดยรูปแบบใด โดยชัดแจ้ง โดยนัย โดยกฎหมาย หรืออื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การไม่รับประกันความถูกต้อง ความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การไม่ละเมิด การไม่รับประกันใดๆที่ว่าเว็บไซต์หรือเนื้อหาของเราจะสมบูรณ์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา ปราศจากข้อผิดพลาด ไม่หยุดชะงัก ปลอดภัยหรือปราศจากไวรัส หรือ หรือคำแนะนำหรือความคิดเห็นใดๆ ที่ได้รับจากเนสท์เล่ผ่านเว็บไซต์ของเรานั้นถูกต้องหรือเชื่อถือได้ และเราไม่รวม เงื่อนไข การรับประกัน การรับรอง และเงื่อนไขใดๆ ทั้งหมดที่อาจใช้กับเว็บไซต์หรือเนื้อหาของเรา และการใช้งานหรือความเชื่อถือของคุณ 

การจำกัดความรับผิด  

ไม่มีข้อกำหนดใดในที่นี้ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของเราอันเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเรา และ การใช้งานหรือความเชื่อถือของคุณในกรณีที่การกระทำดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายรวมถึงการฉ้อโกง การแสดงข้อความเท็จโดยฉ้อฉล หรือการเสียชีวติ หรือการบาดเจ็บที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของเรา และไม่มีข้อกำหนดใดในที่นี้ส่งผลต่อสิทธิตามกฎหมายของคุณในฐานะผู้บริโภค  

เราไม่รับผิดต่อคุณสำหรับการสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้น (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความประมาทเลินเล่อ) โดยตรงหรือโดยอ้อม ภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเรา หรือการใช้งานหรือความเชื่อถือของคุณ. 

ข้อกำหนดการขายของเราจะนำมาใช้กับความรับผิดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าโดยผู้บริโภคบนเว็บไซต์ของเรา 

เว้นแต่จะมีกฎหมายห้าม เราจะไม่ต้องรับผิดต่อคุณสำหรับความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือการสูญเสียใดๆ ที่เป็นความเสียหายหรือค่าเสียหายทางอ้อม เป็นผลสืบเนื่อง เป็นความเสียหายหรือค่าเสียหายเชิงลงโทษ ความเสียหายหรือค่าเสียหายพิเศษ ความเสียหายหรือค่าเสียหายจิปาถะ ความเสียหายหรือค่าเสียหายที่เป็นการลงโทษ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลที่สูญหาย ผลกำไรที่สูญหาย หรือการหยุดชะงักของธุรกิจ  

ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับ คุณสละสิทธิโดยชัดแจ้งซึ่งข้อเรียกร้องที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานหรือการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา ทั้งหมดต่อ เนสท์เล่ เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ผู้จัดหา และผู้ให้บริการ 

การชดใช้ค่าเสียหาย 

คุณตกลงที่จะใช้ค่าเสียหายและปกป้อง เนสท์เล่ เจ้าหน้าที่ กรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้มาก่อน ผู้สืบทอดผลประโยชน์ พนักงาน ตัวแทน บริษัทสาขา และบริษัทในเครือ จาก ข้อเรียกร้อง ความสูญหาย ความเสียหาย ความรับผิด การเรียกร้อง หรือค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าทนายความ) ที่มีต่อเนสท์เล่โดยบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการใช้งานเว็บไซต์ของคุณหรือการละเมิดข้อกำหนดนี้ของคุณ  

วิธีติดต่อเรา 

เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดย บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด 

หากท่านมีคำถามข้อสงสัย หริอ ความเห็นเพิ่มเติมใดๆที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ กรุณาติดต่อเราได้ที่ 02-657-8657 หรือ ส่งจดหมายมาตามที่อยู่ดังนี้ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด อาคาร เซ็นทรัลเวิร์ด ดิออฟฟิศเซส ชั้น 38- 43 เลขที่ 999/9 ถนน พระราม 1 แขวง/เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย 

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดนี้  

เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดนี้ในเวลาใดก็ได้ตามดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เราอาจแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า (แต่ไม่ได้ถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำ) ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อกำหนดนี้เป็นประจำ การใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องของท่านหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดนี้จะหมายความว่าท่านตกลงและยอมรับในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  

ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ 

เว็บไซต์และผลิตภัณฑ์ของเรามีไว้สำหรับผู้ใช้ในประเทศไทยเท่านั้นและอาจไม่เหมาะสมสำหรับการใช้งานที่อื่น] โปรดติดต่อผู้จัดจำหน่ายในพื้นที่ของเราเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ ในประเทศของคุณ เนสท์เล่ไม่ได้รับรองว่าผลิตภัณฑ์ บริการ และเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรามีความเหมาะสมหรือมีจำหน่ายในสถานที่อื่นนอกเหนือจากประเทศไทย. หากคุณเข้าถึงเว็บไซต์ของเราจากพื้นที่อื่น คุณต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ 

กฎหมายที่ใช้บังคับ และการระงับข้อพิพาท  

คุณและเนสท์เล่ตกลงว่าในกรณีที่มีข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ ให้ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทย โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของบทบัญญัติของกฎหมาย และให้อยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลเฉพาะของประเทศไทย 

ทั่วไป  

ข้อกำหนดนี้ประกอบขึ้นเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับเนสท์เล่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์และเนื้อหาของคุณ และแทนที่ข้อตกลงหรือความเข้าใจที่ทำขึ้นไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวาจาอื่นใดที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ระหว่างคุณและเนสท์เล่ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้งานดังกล่าว  หากบทบัญญัติใดในข้อกำหนดนี้ถูกตัดสินโดยศาลว่าเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ บทบัญญัติดังกล่าวจะถูกแก้ไขหรือลบในขอบเขตที่จำเป็นและแทนที่ด้วยบทบัญญัติที่ถูกต้องที่รวบรวมเจตนารมณ์ของข้อกำหนดนี้ได้ดีที่สุดเพื่อให้ข้อกำหนดนี้มีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ ความล้มเหลวหรือความล่าช้าใดๆโดยเนสท์เล่ในการบังคับใช้ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน) ข้อกำหนดใดๆในข้อกำหนดนี้ จะไม่ถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิหรือสละการเยียวยาของเนสท์เล่ ข้อกำหนดนี้จะไม่ถูกตีความหรือตีความเพื่อให้สิทธิหรือการเยียวยาใดๆกับบุคคลที่สาม   

ลิขสิทธิ์ ©2019 บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด. สงวนลิขสิทธิ์