Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

เกี่ยวกับน้ำ

ขวดน้ำรักษ์โลก

ขวดน้ำรักษ์โลก

คุณภาพชีวิตที่ดีหมายรวมถึงการใส่ใจสิ่งแวดล้อมโลก เหมือนที่เราใส่ใจสุขภาพของคนที่เรารัก ขวดรักษ์โลกทรง Eco Shape ขนาด 0.6 ลิตร ใช้พลาสติกน้อยลงถึง 19.5% เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดบรรจุภัณฑ์ของเดิม ขวดถือง่าย กระชับมือ พกพาสะดวก และสามารถบีบได้ง่ายเพื่อลดปริมาณขยะ

12 ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพของน้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์

น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์มี 12 ขั้นตอนควบคุมคุณภาพตั้งแต่ การคัดเลือกแหล่งน้ำใต้ดิน การควบคุมกระบวนการผลิต รวมถึงการคัดเลือกบรรจุผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นน้ำดื่มที่มีคุณภาพสำหรับผู้บริโภค
อ่านต่อ

รางวัลและใบรับรอง

รางวัลและใบรับรองที่ได้รับเป็นเครื่องรับประกันว่าน้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์เป็นสถานประกอบการอาหารที่มีคุณธรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพ ปลอดภัย และรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสังคม
อ่านต่อ