Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Kids run on Water

เด็กๆ ก็ต้องการน้ำ

พบวิธีคืนความสดชื่นเพื่อสุขภาพดีของเด็กๆ

เด็กๆ ก็ต้องการน้ำ

ลองจินตนาการถึงวันหนึ่งของเด็กๆ ที่โรงเรียน พวกเขามีกิจกรรมมากมาย อย่าลืมให้เด็กๆ เริ่มต้นวันใหม่อย่างสดใสด้วยการดื่มน้ำ นิสัยการดื่มน้ำที่ดีก็เหมือนกับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยต้องปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็ก จึงจะติดเป็นนิสัยจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ น้ำเปล่า ไม่มีทั้งพลังงานและสารเติมแต่ง ดีต่อสุขภาพฟัน และยังหาดื่มได้ง่าย

เด็กๆ ดื่มน้ำเพียงพอต่อร่างกายในแต่ละวันหรือไม่

จากการศึกษาพฤติกรรมการดื่มน้ำในสหราชอาณาจักรเป็นเวลา 14 วัน ในกลุ่มเด็กอายุ 11-12 ปี พบว่ามีเพียง 6.1% เท่านั้นที่ดื่มน้ำตอนเช้าหรือจิบน้ำระหว่างวัน ในขณะที่เด็กๆ ส่วนใหญ่ดื่มน้ำในตอนเที่ยง (24.4%) หรือบ่าย (33.5%) แสดงให้เห็นว่าเด็กๆ ยังดื่มน้ำไม่พอในตอนเช้า1

UK study source

1 Derbyshire EJ (2012) An intervention to improve cognition and hydration in UK school children using bottled water. Complete Nutrition 12(2), 18-20.

Hydration kids run dad

ภาวะเสี่ยงต่อการขาดน้ำ

เด็กๆ มีภาวะเสี่ยงต่อการขาดน้ำ เพราะเด็กๆ มีความต้องการน้ำมากกว่าผู้ใหญ่ เนื่องจากมีสัดส่วนของน้ำต่อเนื้อเยื่อมากกว่าผู้ใหญ่ ทำให้เด็กๆสูญเสียน้ำผ่านผิวหนังมากกว่า

การดูแลเด็กๆ ดื่มน้ำอย่างเพียงพอ

การดูแลสุขภาพที่ดีโดยการดื่มน้ำเป็นนิสัยที่ต้องปลูกฝังให้กับเด็กตั้งแต่เล็กๆ ด้วยการให้ดื่มน้ำให้เพียงพอ ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้าน โรงเรียน หรือแม้ในเวลาที่คุณไม่ได้อยู่คอยดูแล เพราะเด็กๆ มักจะไม่ดื่มน้ำถึงแม้พวกเขาจะรู้สึกหิวน้ำ เพราะความต้องการน้ำของเด็กๆ ก็สูงกว่าผู้ใหญ่ ดังนั้นยิ่งคุณคอยดูแลให้เด็กๆ ดื่มน้ำบ่อยแค่ไหน เด็กๆก็จะมีนิสัยดูแลให้ตัวเองดื่มน้ำอย่างเพียงพอ

เคล็ดลับดูแลให้เด็กๆ ดื่มน้ำ

Stay well hydrated

ป้องกันภาวะการขาดน้ำ

เตรียมให้เด็กๆ ดื่มน้ำหนึ่งแก้วหลังตื่นนอน และในช่วงกลางคืนหรือก่อนนอน

Carry it

พกน้ำติดตัวเสมอ

ควรนำน้ำขวดใส่กระเป๋านักเรียน กระเป๋ากีฬา หรือใส่ไปกับอาหารกลางวันของเด็กๆ

Create habits

สร้างนิสัยการดื่มน้ำ

วางขวดน้ำในที่ที่เข้าถึงได้ง่าย เช่น บนโต๊ะอาหาร ในตู้เย็น บนโต๊ะของเด็กๆ หรือข้างเตียง ฯลฯ

น้ำคือชีวิต

ร่างกายผู้ใหญ่ประกอบด้วยน้ำประมาณ 60% ของน้ำหนักตัว

Jéquier E and Constant F. Water as an essential nutrient: the physiological basis of hydration. EJCN 2010; 64: 115-123
อ่านต่อ

ดื่มน้ำวันละ 1.5 ลิตร

ทำไมเราจึงต้องการน้ำ 1.5 ลิตรต่อวัน วิทยาศาสตร์มีคำตอบ

* Jéquier E and Constant F. Water as an essential nutrient: the physiological basis of hydration. EJCN 2010; 64: 115-123

EFSA Journal 2010; 8(3):1459
อ่านต่อ