Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Get Fresh Go France

ชวนครอบครัวไทยเปิดโลกลุ้นบินตรงฝรั่งเศส และทองคำทุกสัปดาห์

คลิกที่นี่เพื่อกรอกรหัสหลังฉลากเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ Get Fresh Go France 
มาที่ LINE : @NESTLEPURELIFE สะสมลิตรเพื่อรับสิทธิ์
ลุ้นรางวัลแพ็กเกจทัวร์ฝรั่งเศสกับเต้ย พงศกร พร้อมแจกสร้อยคอทองคำทุกสัปดาห์

เงื่อนไขและข้อตกลง

1) ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ ได้แก่ ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ขนาด 330 มล., 600 มล. และ 1.5 ลิตร เฉพาะฉลากรุ่นที่ระบุชื่อกิจกรรม “Get Fresh Go France” ณ ร้านค้าทั่วประเทศ ร่วมรายการโดยใช้รหัสด้านหลังฉลากน้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ขนาด 330 มล. หรือ 600 มล. หรือ 1.5 ลิตร ในการลุ้นรางวัล โดย 1 รหัสหลังฉลากน้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ขนาด 330 มล. มีค่าเท่ากับ 3 แต้ม (หรือ 0.3 ลิตร) ขนาด 600 มล. มีค่าเท่ากับ 6 แต้ม (หรือ 0.6 ลิตร) ขนาด 1.5 ลิตร มีค่าเท่ากับ 15 แต้ม (หรือ 1.5 ลิตร) โดยใช้ 5 แต้ม (หรือ 0.5 ลิตร) แลก 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัล ณ วันสุดท้ายของวันร่วมรายการ ถ้าผู้เข้าร่วมรายการ มีแต้มคงเหลือไม่ถึง 5 แต้ม (หรือ 0.5 ลิตร) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่นำเศษแต้มดังกล่าวมาลุ้นสิทธิ์รับรางวัล โดยลูกค้าต้องสมัครสมาชิกผ่านบัญชีโปรแกรมไลน์ @NestlePureLife โดยการลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้งานปัจจุบัน, เพศ, วันเดือนปีเกิด, จังหวัด หรือข้อมูลอื่นๆ ตามที่กำหนด เพื่อใช้สำหรับรับสิทธิ์ลุ้นโชคในครั้งแรก เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วให้พิมพ์รหัส 12 หลัก ที่ปรากฎหลังฉลากน้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ เพื่อรับสิทธิ์ชิงโชค

2) รางวัลสำหรับผู้ร่วมรายการ รางวัลที่ 1 แพ็กเกจท่องเที่ยวฝรั่งเศส รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่า 187,000 บาท สัปดาห์ละ 1 รางวัล ทั้งหมด 10 สัปดาห์ รวมรางวัลที่ 1 มี 10 รางวัล รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท มูลค่า 19,300 บาท (ราคาทองรูปพรรณ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2561) สัปดาห์ละ 7 รางวัล ทั้งหมด 9 สัปดาห์ รวมรางวัลที่ 2 มี 63 รางวัล รวมรางวัลทั้งรายการ 73 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 3,085,900 บาท

3) ระยะเวลาเข้าร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 – 15 กันยายน 2562 โดยจะมีการจับรางวัลที่ 1 ทั้งหมด 10 รอบ (รอบที่ 1-10) เวลา 14.00 น. ณ บริษัท ไทยลัคกี้ดรอว์ จำกัด และจับรางวัลที่ 2 ทั้งหมด 9 รอบ (รอบที่ 1-9) เวลา 14.00 น. ณ บริษัท ไทยลัคกี้ดรอว์ จำกัด

  • จับรางวัล รอบที่ 1 วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 สำหรับผู้ร่วมรายการที่ส่งรหัสหลังฉลาก ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 - 15 กรกฎาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 22 กรกฎาคม 2562
  • จับรางวัล รอบที่ 2 วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 สำหรับผู้ร่วมรายการที่ส่งรหัสหลังฉลาก ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 - 22 กรกฎาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 29 กรกฎาคม 2562
  • จับรางวัล รอบที่ 3 วันที่ 1 สิงหาคม 2562 สำหรับผู้ร่วมรายการที่ส่งรหัสหลังฉลาก ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 - 29 กรกฎาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 5 สิงหาคม 2562
  • จับรางวัล รอบที่ 4 วันที่ 8 สิงหาคม 2562 สำหรับผู้ร่วมรายการที่ส่งรหัสหลังฉลาก ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 - 5 สิงหาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 12 สิงหาคม 2562
  • จับรางวัล รอบที่ 5 วันที่ 15 สิงหาคม 2562 สำหรับผู้ร่วมรายการที่ส่งรหัสหลังฉลาก ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 - 12 สิงหาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 19 สิงหาคม 2562
  • จับรางวัล รอบที่ 6 วันที่ 22 สิงหาคม 2562 สำหรับผู้ร่วมรายการที่ส่งรหัสหลังฉลาก ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 - 19 สิงหาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 26 สิงหาคม 2562
  • จับรางวัล รอบที่ 7 วันที่ 29 สิงหาคม 2562 สำหรับผู้ร่วมรายการที่ส่งรหัสหลังฉลาก ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 - 26 สิงหาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 2 กันยายน 2562
  • จับรางวัล รอบที่ 8 วันที่ 5 กันยายน 2562 สำหรับผู้ร่วมรายการที่ส่งรหัสหลังฉลาก ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 – 2 กันยายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 9 กันยายน 2562
  • จับรางวัล รอบที่ 9 วันที่ 12 กันยายน 2562 สำหรับผู้ร่วมรายการที่ส่งรหัสหลังฉลาก ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 – 9 กันยายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 16 กันยายน 2562
  • จับรางวัล รอบที่ 10 วันที่ 19 กันยายน 2562 สำหรับผู้ร่วมรายการที่ส่งรหัสหลังฉลาก ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 – 15 กันยายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 23 กันยายน 2562

ทั้งนี้ รหัสหลังฉลากน้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ของผู้ที่ร่วมรายการแต่ไม่ได้ถูกจับรางวัลในรอบที่ผ่านมา จะยังคงมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลในรอบถัดมา ประกาศรายชื่อทางไลน์ @NestlePureLife และ Facebook Nestlé Pure Life Thailand เวลา 18.00 น.

4) บริษัทฯ จะติดต่อกลับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทุกท่านตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้ส่งเข้าร่วมรายการ หรือตามข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ หากไม่สามารถติดต่อได้ภายใน 30 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีในลำดับถัดไป โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5) ผู้โชคดีจะต้องมารับรางวัลด้วยตัวเองที่ บริษัท ไทยลัคกี้ดรอว์ จำกัด เลขที่ 455/89 หมู่บ้านทาวน์พลัส ถ.จรัญสนิทวงศ์ 13 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 พร้อมยืนยันตัวตนโดยนำสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ แสดงหน้าข้อมูลสมาชิกบัญชีไลน์ของตนที่ใช้สมัครสมาชิกไลน์ @NestlePureLife และเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการลงทะเบียนไลน์ @NestlePureLife มาขอรับรางวัลด้วยตนเอง ตามสถานที่ และ วัน เวลา ที่บริษัทฯ กำหนด หากไม่สามารถมารับดัวยตนเองต้องมีเอกสารมอบอำนาจให้ครบถ้วน ในกรณีที่ ผู้โชคดี ที่ได้รับรางวัลอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์จะต้องนำสูติบัตรฉบับจริง และสำเนารับรองความถูกต้องจำนวน 1 ฉบับมาแสดงโดยให้มา พร้อมกับบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (บิดา มารดา หรือผู้ปกครองจะต้องนำบัตรประชาชน และ ทะเบียนบ้านฉบับจริง และ สำเนา รับรองความถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ มาแสดง)

6) แต้มที่ใช้ในการแลกรับสิทธิ์ ต้องเป็นแต้มที่ได้มาถูกต้องตามเงื่อนไขการสะสมแต้มที่ระบุไว้ในกิจกรรมนี้เท่านั้น

7) ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544

8) ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น ตลอดระยะเวลาของรายการ

9) ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลก หรือเปลี่ยนเป็นรางวัลอื่นหรือเงินสดได้ และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

10) บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทที่จำหน่ายโดยตรง

11) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์ข้อมูลผู้บริโภค เนสท์เล่ โทร 02-657-8601 หรือ โทร 1162 และ Facebook Nestlé Pure Life Thailand และไลน์ @NestlePureLife

12) บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการสมัครสมาชิก ยกเลิกบัญชีของสมาชิกในไลน์ @NestlePureLife หรือยกเลิกสิทธิ์ของผู้ร่วมสนุก หากมีการตรวจสอบพบว่าผู้ร่วมรายการทำการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมสนุก หรือทำผิดกฎที่ประกาศไว้ในเงื่อนไขและกติกาของกิจกรรม หรือรับรางวัลใดๆ โดยรหัสหลังฉลากของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ และจะไม่มีการชดเชยคืนให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ว่ารูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น หากแม้ตรวจสอบพบในภายหลัง ให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ได้เช่นกัน

13) ผู้ร่วมสนุกอนุญาตให้บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในกิจกรรมในการจัดเก็บ รวบรวม โอนข้อมูลส่วนตัวของผู้ร่วมสนุกเพื่อการดำเนินกิจกรรมนี้ รวมถึงยินยอมให้บริษัทฯ จัดส่งข่าวสาร หรือกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ ที่น่าสนใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในอนาคต โดยผู้ร่วมสนุกยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ชื่อ ภาพ เสียง ในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด และวัตถุประสงค์อื่น ๆ ของบริษัทฯ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมสนุกทราบล่วงหน้าหรือจ่ายค่าตอบแทน

14) กิจกรรมนี้ สงวนสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าที่สมัครสมาชิกผ่านโปรแกรมไลน์ @NestlePureLife เท่านั้น พนักงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท เนสท์เล่ ประเทศไทย, บุคคล/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้, คณะกรรมการดำเนินงาน รวมทั้งบุคคลในครอบครัว ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้  กิจกรรมนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น และมีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป

15) ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล แพ็คเกจท่องเที่ยวฝรั่งเศส จะต้องรับผิดชอบค่าจัดทำหนังสือเดินทางด้วยตัวเอง โดยหนังสือเดินทางจะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทาง ผู้โชคดีจะต้องออกเดินทาง ตามวันและเวลาที่ทางบริษัทฯ กำหนด และแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้โชคดีเป็นสำคัญหากผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล มีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถเดินทางได้ตามวันเวลาที่กำหนด หรือไม่ได้รับอนุญาตเข้าฝรั่งเศส จะถือว่าผู้รับรางวัลขอสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลดังกล่าว โดยบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้ ผู้โชคดีสำรอง โดยบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

16) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเดินทางในกรณี อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่นภัยธรรมชาติ,เหตุการณ์ร้ายแรงทางการเมืองหรือเหตุการณ์ใดๆที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าไม่ปลอดภัยต่อการเดินทางออกนอกประเทศ

17) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ หรือรางวัลตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงจะแจ้งผ่านช่องทาง Facebook Nestlé Pure Life Thailand และ/หรือ ไลน์ @NestlePureLife และไม่รับคืนของรางวัลหากของรางวัลได้จัดส่งเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การพิจารณาของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

18) บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการลงทะเบียน ที่ล่าช้า สูญหาย ไม่สมบูรณ์ อ่านไม่ออก การฉ้อโกง หรือการส่งข้อมูลที่ไม่ตรงอันเนื่องมาจากผู้เข้าร่วมรายการและ/หรือระบบอินเตอร์เน็ต การทำลายหรือถูกไวรัสจู่โจม การเข้ามาใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการลักลอบใช้ข้อมูล ความเสียหายของข้อมูล เครือข่ายล้มเหลว หรือความผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์หรือระบบแอพพลิเคชั่นหรือไม่ว่าสาเหตุใดๆก็ตาม ซึ่งมิใช่ความบกพร่องของบริษัทฯ

19) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านถือว่ารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมฉบับนี้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งคำตัดสินของกรรมการถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุด

20) กติกาการตัดสินทางบริษัทฯ จะนำรหัสยืนยันตัวตนของผู้ร่วมรายการทั้งหมด (ระบบจะสร้างรหัสยืนยันตัวตนของผู้เข้าร่วมรายการ เมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงทะเบียนถูกต้องครบถ้วน) นำมาพิมพ์ลงบนกระดาษและนำมากองรวมกัน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกัน แล้วโยนขึ้นบนอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน เพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้

21) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถขอตรวจสอบรหัสยืนยันตัวตน ที่บริษัทนำมาจับฉลากได้ที่ ศูนย์ผู้บริโภค เนสท์เล่ ได้ที่เบอร์ 02-657-8601 หรือ เบอร์ 1162 โดยแจ้งข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้

22) ใบอนุญาตเลขที่ 901-910/2562

23) หมายเหตุ : ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

24) ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของรหัสหลังฉลากที่ผู้โชคดีได้ส่งเข้าร่วมรายการ บริษัทฯ ขอยึดถือตามชื่อผู้ที่ได้ลงทะเบียนในบัญชีโปรแกรมไลน์ @NestlePureLife ว่าเป็นเจ้าของแท้จริง
 

วิธีการร่วมสนุก

GFGF Howto 1

GFGF Howto 2

GFGF Howto 3

GFGF Howto 4

GFGF Howto 4

GFGF Howto 6

GFGF Howto 7

GFGF Howto 8