ดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ เพื่อชีวิตที่ดี

น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ทุกหยด คือ คุณภาพ ที่ครอบครัวทั่วโลกวางใจ เพราะผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ได้รับมาตรฐานสะอาด ใส ปลอดภัย เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัว

คืนความสดชื่นให้ร่างกาย

ร่างกายผู้ใหญ่ประกอบด้วยน้ำประมาณ 60% ของน้ำหนักตัว

 *Jéquier E and Constant F. Water as an essential nutrient: the physiological basis of hydration. EJCN 2010; 64: 115-123

น้ำคือศูนย์กลางแห่งชีวิตทำให้ร่างกายของคุณและคนในครอบครัวแข็งแรง  การดื่มน้ำอย่างเพียงพอในแต่ละวันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก มาร่วมกันค้นหาปริมาณน้ำที่คุณควรได้รับในชีวิตประวันของคุณกันเถอะ

รู้จักกับการคืนความสดชื่นให้ร่างกาย

ผลิตภัณฑ์

รางวัลและใบรับรองน้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์

รางวัลและใบรับรองที่ได้รับเป็นเครื่องรับประกันว่าน้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์เป็นสถานประกอบการอาหารที่มีคุณธรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพ ปลอดภัย และรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสังคม

รู้จักคุณภาพของน้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์

ดูแลสิ่งแวดล้อม

ดูแลเหมือนที่น้ำดูแลเรา

น้ำมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อมนุษย์ น้ำช่วยทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดี เราจึงควรอนุรักษ์แหล่งน้ำที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เพื่อให้มีน้ำสะอาดไว้ใช้และบริโภคและเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

อ่านต่อ