คำถามสนุก

เกมตอบคำถามเกี่ยวกับ สัตว์ในป่าดิบชื้น

Two parrots staring at the horizon
Two parrots staring at the horizon
Two parrots staring at the horizon

คำถามสนุกของสัตว์ในป่าดิบชื้น

คำถามทดสอบความรู้เรื่องสัตว์ที่อาศัยในป่าดิบชื้นใน 5 นาที

เริ่มตอบคำถาม

นกแก้วมาคอว์อาศัยอยู่ที่ไหน

Two blue and gold macaws looking at each other

นกแก้วมาคอว์อาศัยอยู่ที่ไหน

 

 

ทะเลทรายสะฮารา
ทะเลทรายสะฮารา
ป่าฝน
ป่าฝน
แอนตาร์กติกา
แอนตาร์กติกา
อาร์กติก
อาร์กติก

อุ๊บส์ ไม่ใช่คำตอบที่ถูก!

Blue and gold macaw standing on a tree

อุ๊บส์ ไม่ใช่คำตอบที่ถูก!

นกแก้วมาคอว์อาศัยอยู่ในป่าฝนในทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต้

0

ใช่แล้ว คุณตอบถูก!

Blue and gold macaw standing on a tree

ใช่แล้ว คุณตอบถูก!

นกแก้วมาคอว์อาศัยอยู่ในป่าฝนในทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต้

1

นกแก้วมาคอว์ดื่มน้ำบ่อยแค่ไหน

Blue and gold macaw drinking water

นกแก้วมาคอว์ดื่มน้ำบ่อยแค่ไหน

ทุกวัน
สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง
เดือนละหนึ่งครั้ง
ไม่ดื่มเลย พวกมันได้รับน้ำเพียงพอแล้วจากอาหารที่กิน

อุ๊บส์ ไม่ใช่คำตอบที่ถูก!

Red macaw drinking water from a small water pond

อุ๊บส์ ไม่ใช่คำตอบที่ถูก!

นกแก้วมาคอว์ดื่มน้ำทุกวัน แถมพวกมันยังอาบน้ำด้วยนะ!

0

ใช่แล้ว คุณตอบถูก!

Red macaw drinking water from a small water pond

ใช่แล้ว คุณตอบถูก!

นกแก้วมาคอว์ดื่มน้ำทุกวัน แถมพวกมันยังอาบน้ำด้วยนะ!

1

กบต้นไม้ตาแดงมีวิธีทำให้ร่างกายไม่ขาดน้ำได้อย่างไร

Close up of a red eye tree frog in its natural habitat

กบต้นไม้ตาแดงมีวิธีทำให้ร่างกายไม่ขาดน้ำได้อย่างไร

ได้รับน้ำจากเหยื่อที่พวกมันกินเข้าไป
ดื่มน้ำโดยใช้ลิ้นยาวๆ เหนียวๆ ของพวกมัน
ดื่มน้ำจากน้ำพุ
ดูดซึมน้ำผ่านทางผิวหนังของพวกมัน

อุ๊บส์ ไม่ใช่คำตอบที่ถูก!

Close up of a red eye tree frog on a leaf

อุ๊บส์ ไม่ใช่คำตอบที่ถูก!

สัตว์ชนิดนี้ดูดซึมน้ำผ่านทางผิวหนังของพวกมันเพื่อให้ร่างกายไม่ขาดน้ำ

0

ใช่แล้ว คุณตอบถูก!

Close up of a red eye tree frog on a leaf

ใช่แล้ว คุณตอบถูก!

สัตว์ชนิดนี้ดูดซึมน้ำผ่านทางผิวหนังของพวกมันเพื่อให้ร่างกายไม่ขาดน้ำ

1

กอริลลาอาศัยอยู่ที่ไหน

Cute rainforest baby gorilla

กอริลลาอาศัยอยู่ที่ไหน

 

 

ออสเตรเลีย
เอเชีย
แอฟริกา
อเมริกาใต้

อุ๊บส์ ไม่ใช่คำตอบที่ถูก!

Rainforest gorilla relaxing and chewing leaves

อุ๊บส์ ไม่ใช่คำตอบที่ถูก!

กอริลลาอาศัยอยู่ในป่าฝนในลุ่มแม่น้ำคองโกในทวีปแอฟริกา

0

ใช่แล้ว คุณตอบถูก!

Rainforest gorilla relaxing and chewing leaves

ใช่แล้ว คุณตอบถูก!

กอริลลาอาศัยอยู่ในป่าฝนในลุ่มแม่น้ำคองโกในทวีปแอฟริกา

1

กอริลลาทำอย่างไรให้ร่างกายไม่ขาดน้ำ

Big gorilla walking around in the rainforest

กอริลลาทำอย่างไรให้ร่างกายไม่ขาดน้ำ

ดื่มน้ำจากน้ำตก
ได้รับน้ำจากอาหารที่พวกมันกินเข้าไป
ขโมยน้ำจากชิมแปนซี
ดื่มน้ำจากแอ่งน้ำเล็กๆ

อุ๊บส์ ไม่ใช่คำตอบที่ถูก!

Gorilla eating its food

อุ๊บส์ ไม่ใช่คำตอบที่ถูก!

กอริลลาได้รับน้ำที่ร่างกายต้องการจากผลไม้ พืช และน้ำค้างตอนเช้า

0

ใช่แล้ว คุณตอบถูก!

Gorilla eating its food

ใช่แล้ว คุณตอบถูก!

กอริลลาได้รับน้ำที่ร่างกายต้องการจากผลไม้ พืช และน้ำค้างตอนเช้า

1

นางอายมีกี่ลิ้นในปาก

Close up of a slow loris in its natural habitat

นางอายมีกี่ลิ้นในปาก

 

 

อุ๊บส์ ไม่ใช่คำตอบที่ถูก!

Slow loris relaxing on a tree

อุ๊บส์ ไม่ใช่คำตอบที่ถูก!

เชื่อหรือไม่ว่านางอายมี 2 ลิ้น พวกมันใช้ลิ้นหนึ่งทำความสะอาดฟันและอีกลิ้นหนึ่งดื่มน้ำจากดอกไม้ ซู้ด!

0

ใช่แล้ว คุณตอบถูก!

Slow loris relaxing on a tree

ใช่แล้ว คุณตอบถูก!

เชื่อหรือไม่ว่านางอายมี 2 ลิ้น พวกมันใช้ลิ้นหนึ่งทำความสะอาดฟันและอีกลิ้นหนึ่งดื่มน้ำจากดอกไม้ ซู้ด!

1

แร็คคูนมีนิสัยการกินที่ไม่เหมือนใครอย่างไร

Racoon in its natural habitat

แร็คคูนมีนิสัยการกินที่ไม่เหมือนใครอย่างไร

พวกมันจุ่มทั้งมือและอาหารลงไปในน้ำ
พวกมันหัวเราะขณะกิน
พวกมันใช้ส้อมและมีด
พวกมันกินอาหารกลับหัวกลับหาง

อุ๊บส์ ไม่ใช่คำตอบที่ถูก!

Racoon running in its natual habitat close to the water

อุ๊บส์ ไม่ใช่คำตอบที่ถูก!

แร็คคูนจุ่มอาหารของพวกมันลงไปในน้ำก่อนที่จะกิน น้ำช่วยให้พวกมันสัมผัสได้ว่าสิ่งที่พวกมันกำลังจะกินนั้นมีรูปร่าง ขนาด และลักษณะอย่างไร!

0

ใช่แล้ว คุณตอบถูก!

Racoon running in its natual habitat close to the water

ใช่แล้ว คุณตอบถูก!

แร็คคูนจุ่มอาหารของพวกมันลงไปในน้ำก่อนที่จะกิน น้ำช่วยให้พวกมันสัมผัสได้ว่าสิ่งที่พวกมันกำลังจะกินนั้นมีรูปร่าง ขนาด และลักษณะอย่างไร!

1

ลีเมอร์ทำอย่างไรไม่ให้ร่างกายขาดน้ำ

Close up of the face of a lemur in its natural habitat

ลีเมอร์ทำอย่างไรไม่ให้ร่างกายขาดน้ำ

ดูดน้ำจากดอกไม้
อาบน้ำในลำธาร
ดื่มน้ำทะเล
ได้รับน้ำจากอาหารที่พวกมันกินเข้าไป

อุ๊บส์ ไม่ใช่คำตอบที่ถูก!

Lemur eating its food

อุ๊บส์ ไม่ใช่คำตอบที่ถูก!

เมื่อน้ำหายากลีเมอร์จะเคี้ยวกินพืชที่ฉ่ำน้ำเพื่อดับกระหาย

0

ใช่แล้ว คุณตอบถูก!

Lemur eating its food

ใช่แล้ว คุณตอบถูก!

เมื่อน้ำหายากลีเมอร์จะเคี้ยวกินพืชที่ฉ่ำน้ำเพื่อดับกระหาย

1

นกแก้วมาคอว์บางตัวจุ่มอะไรลงไปในน้ำก่อนกินอาหาร

Parrot on a tree in its natural habitat

นกแก้วมาคอว์บางตัวจุ่มอะไรลงไปในน้ำก่อนกินอาหาร

 

 

เครื่องประดับ
อาหาร
นกแก้วมาคอว์ตัวอื่น
ไม้

อุ๊บส์ ไม่ใช่คำตอบที่ถูก!

Two parrots eating their food

อุ๊บส์ ไม่ใช่คำตอบที่ถูก!

นกหลายชนิดจุ่มอาหารของพวกมันลงในน้ำแต่ไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าเพราะเหตุใด เชื่อกันว่าพวกนกอาจจะอยากให้อาหารนิ่มจะได้กลืนลงคอทั้งชิ้นได้!

0

ใช่แล้ว คุณตอบถูก!

Two parrots eating their food

ใช่แล้ว คุณตอบถูก!

นกหลายชนิดจุ่มอาหารของพวกมันลงในน้ำแต่ไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าเพราะเหตุใด เชื่อกันว่าพวกนกอาจจะอยากให้อาหารนิ่มจะได้กลืนลงคอทั้งชิ้นได้!

1

ข้อความใดต่อไปนี้เป็นความจริง

Jaguar sitting in its habitat

ข้อความใดต่อไปนี้เป็นความจริง

เสือจากัวร์เป็นสัตว์บกที่เร็วที่สุดในโลก
เสือจากัวร์มีลายเป็นริ้วๆ
เสือจากัวร์ว่ายน้ำเก่ง
เสือจากัวร์อาศัยรวมกันเป็นกลุ่ม

อุ๊บส์ ไม่ใช่คำตอบที่ถูก!

Jaguar staying still in a water pond

อุ๊บส์ ไม่ใช่คำตอบที่ถูก!

เสือจากัวร์สามารถว่ายน้ำได้ พวกมันมักจะล่าสัตว์ที่อยู่ในแม่น้ำ เช่น ปลา เต่าและเคแมนด้วยการลงไปตะครุบเหยื่อในน้ำ!

0

ใช่แล้ว คุณตอบถูก!

Jaguar staying still in a water pond

ใช่แล้ว คุณตอบถูก!

เสือจากัวร์สามารถว่ายน้ำได้ พวกมันมักจะล่าสัตว์ที่อยู่ในแม่น้ำ เช่น ปลา เต่าและเคแมนด้วยการลงไปตะครุบเหยื่อในน้ำ!

1

ข้อ

1/10
Baby gorilla hanging from a tree

3

คะแนนของคุณ: /10

ลองใหม่อีกครั้ง!

คุณต้องเพิ่มความรู้เรื่องป่าดิบชื้นอีกหน่อย! ลองทดสอบอีกครั้งเพื่อเพิ่มคะแนน

#4CC8BA
ศึกษาเพิ่มเติม ทดสอบอีกครั้ง >
Baby gorilla hanging from a tree

6

คะแนนของคุณ: /10

ทำได้ดีพอใช้!

อาจจะยากนิดหน่อย แต่คุณก็ทำได้ ลองทดสอบอีกครั้งสิ!

#4CC8BA
ศึกษาเพิ่มเติม ทดสอบอีกครั้ง >
Baby gorilla hanging from a tree

8

คะแนนของคุณ: /10

ทำได้ดีมาก!

คุณเกือบจะได้คะแนนที่สมบูรณ์แบบแล้ว ครั้งหน้าต้องไม่พลาดแน่!

#4CC8BA
ศึกษาเพิ่มเติม ทดสอบอีกครั้ง >
Baby gorilla hanging from a tree

10

คะแนนของคุณ: /10

ยอดเยี่ยมที่สุด!

น่าประทับใจมาก ความรู้เรื่องป่าดิบชื้นของคุณอยู่ในระดับสูงสุด!

#4CC8BA
ศึกษาเพิ่มเติม ทดสอบอีกครั้ง >

 

recycle

เป็นฮีโร่พิทักษ์โลกด้วยการรีไซเคิล