Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
kampanya

Damacana Kampanyamız

İlk 10 adet Nestlé Pure Life Damacana Su Siparişiniz %50 İndirimli! Kampanyası

İlk 10 adet Nestlé Pure Life Damacana Su Siparişiniz %50 İndirimli! Kampanyası

Nestlé Pure Life aboneliği ile 08.03.2024 (dahil) - 31.05.2024 (dahil) tarihleri arasında ve kampanyaya katılım sağlayan aşağıda detayları verilen su bayileri ve hizmet noktalarından ilk siparişin 444 0 844 numaralı Müşteri İletişim Merkezi üzerinden verilmesi koşuluyla  Nestlé Pure Life Mobil Uygulaması ve 444 0 844 numaralı Müşteri İletişim Merkezi üzerinden verilen siparişlerde geçerlidir. Tüketiciye satış fiyatı aşağıda detayları verilen satış noktalarına göre değişebilir. Satış noktaları diledikleri yeniden satış fiyatını belirleme konusunda serbesttir. Kampanya her hane adresi için sadece bir kez geçerlidir.

Kampanyadan 08.03.2024 (dahil) - 31.05.2024 (dahil) tarihleri arasında 444 0 844 numaralı Müşteri İletişim Merkezi üzerinden ilk kez Nestlé Pure Life abonelik kaydı yaptıran tüketiciler yararlanabilirler. Tüketicinin kampanya kapsamındaki bu haklarını kullanmak için belirlenen en son tarih 31 Temmuz 2024 olup, bu tarihten sonraki talepler kabul edilmeyecektir.

 Kampanyadan 31.05.2024 tarihine kadar 444 0 844 Müşteri İletişim Merkezi üzerinden ilk kez Nestlé Pure Life abonelik kaydı yaptıran tüketiciler faydalanabilir. Şirketler, tüzel kişiler, ticari işletmeler ve son tüketici olmayanlar kampanyadan faydalanamayacaktır. Kampanya her hane adresi için sadece bir kez geçerlidir.

Kampanya, Kampanyanın Geçerli Olduğu Tarihlerde aşağıda detayları verilen hizmet noktalarından ilk siparişin 444 0 844 numaralı Müşteri İletişim Merkezi üzerinden verilmesi koşuluyla NestlePure Life Mobil Uygulaması ve 444 0 844 Müşteri İletişim Merkezi üzerinden 19 litre Nestlé Pure Life Damacana su ürününde yapılan ilk 10 (on) adet damacana su siparişinde geçerlidir.

Kampanyadan faydalanmak isteyip ilk defa abonelik kaydı yaptıran yeni tüketiciler; verecekleri ilk 10 adet Nestlé Pure Life Damacana Su siparişinde her 1 adet 19 litre Nestlé Pure Life damacana sularını  %50 indirimle (KDV dahil) satın almaya hak kazanacaklardır.

Kampanya kapsamında yeni abone olmak isteyen tüketiciler, her tüketici için 1 sefer yararlanmak üzere 19 litre Nestlé Pure Life markası dışında herhangi bir markanın (Erikli markası dahil olmak üzere) damacanalarını verip depozito bedeli ödemeden kampanyaya dahil olacaklardır.

Elinde herhangi bir 19 Litre damacana şişesi olmayan ve kampanyaya katılması uygun olan tüketiciler ise damacana depozito bedeli olarak ek KDV Dahil 110 TL (yüz on Türk Lirası) ödeyerek kampanyaya dahil olabileceklerdir ve ilk 10 adet Nestlé Pure Life Damacana Su siparişindeki 1 adet damacana suları için her 1 adet damacanayı %50 indirimli alabileceklerdir.

19 litre Nestlé Pure Life ürünü tavsiye edilen perakende satış fiyatı için 444 0 844 numaralı müşteri hizmetlerinden bilgi alabilirsiniz.

Kampanya stoklarla  sınırlı olup, ticari müşteriler kampanya kapsamı dışındadır. Bu kampanya markanın diğer yeni abonelik promosyonları ile birleştirilemez. Kampanya detayları ve Kampanyaya katılan hizmet noktalarının listesi* için https://www.nestlepurelife.com/tr websitesini ziyaret ediniz. Sorularınız için 444 08 44 numaralı Müşteri İletişim Merkezi’ni arayabilirsiniz.

KAMPANYA ŞARTLAR VE KOŞULLAR

KAMPANYA KAPSAMI

Kampanya 8 Mart 2024 (dahil) – 31 Mayıs 2024 (dahil) tarihleri arasındadır. Kampanyaya aşağıda detayları verilen katılım sağlayan su bayileri ve hizmet noktalarında başlayacak olan Nestlé Pure Life İlk 10 adet Nestlé Pure Life Damacana Su Siparişiniz %50 İndirimli! Kampanyası hakkındaki detaylar aşağıdaki gibidir.

• Yeni abonelik kaydı ve ilk siparişini 444 0 844 numaralı Nestlé Pure Life Müşteri İletişim Merkezi’nden yapan tüketiciler kampanyaya dahil olacaklardır.

 • Kampanya katılımı 8 Mart 2024 (dahil) – 31 Mayıs 2024 (dahil) tarihleri arasında  geçerlidir.

 • Kampanya kapsamında 31 Mayıs 2024’e kadar ilk kez abone olan tüketicilerin, elde edilen haklardan son yararlanma tarihi 31 Temmuz 2024’tür. Kampanya kapsamında üye olarak yukarıda tanınan haklar en geç 31 Temmuz 2024 tarihinde kullanmalıdır, bu tarihten sonraki talepler kabul edilmeyecek ve takip eden döneme devrolmayacaktır.

 • Elinde Nestlé Pure Life dışında farklı bir markaya ait 19 Lt damacana olan tüketiciler, bu damacanayı teslim ederek damacana depozito bedeli ödemeksizin ilk 10 adet Nestlé Pure Life Damacana Su siparişindeki 1 adet 19 litre Nestlé Pure Life damacanalarını her birini KDV Dahil %50 indirimli almaya hak kazanacaklardır.

 • Elinde herhangi bir damacana olmayan tüketiciler ise, ilave olarak Nestlé Pure Life 19 Lt  damacana depozito bedeli olan KDV Dahil 110 TL (yüz on Türk Lirası)  tutarını ödeyerek kampanya kapsamında ilk 10 adet Nestlé Pure Life Damacana Su siparişindeki her 1 adet 19 litre Nestlé Pure Life damacana suyu KDV Dahil %50 indirimli almaya hak kazanacaklardır.

 • 19 litre Nestlé Pure Life Damacana ürünü tavsiye edilen perakende satış fiyatı için 444 0 844 numaralı Nestlé Pure Life Müşteri İletişim Merkezi’nden bilgi alabilirsiniz.

 • Müşteriler, abone kaydını yalnızca 444 0 844 numaralı Nestlé Pure Life Müşteri İletişim Merkezi’nden yaptırabileceklerdir.

 • İlk sipariş yalnızca 444 0 844 numaralı Nestlé Pure Life Müşteri İletişim Merkezi’nden arayarak oluşturulabilecektir. Ardından kampanyaya hak kazanan müşteriler geriye kalan siparişlerini, Nestlé Pure Life mobil uygulaması üzerinden veya 444 0 844 numaralı hattı arayarak oluşturabilir.

 • Kampanya herbir satış ve hizmet noktasındaki damacana stoklarıyla sınırlı olup, ticari müşteri kanalı bu kampanyanın kapsamı dışındadır.

 • Bu uygulama MPİ iznine tabi değildir. Promosyona katılanlar promosyon kurallarını kabul etmiş sayılır.

 • Bu kampanya başka bir promosyon ile birleştirilemez.

 • Nestlé Pure Life kampanyadan yararlandırmak için kişisel bilgileri talep etmektedir.

 • Kişisel tüm bilgiler Nestlé Pure Life Gizlilik İlkesi’ne uygun olarak muhafaza edilir.  Erikli Su ve Meşrubat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gizlilik İlkeleri’ne ve Aydınlatma, KVKK metinlerine https://www.nestlepurelife.com/tr/tr-tr/Kisisel-Verilerin-Korunmasi   adresinden ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca

Katılımcı Kişisel Verilerin Korunması ve Aydınlatma Metni

 

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Erikli Su ve Meşrubat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Erikli” veya “Şirket”) olarak, kişisel verilerinizi azami özen ve hassasiyet ile işlemekteyiz.  Bu çerçevede verilerinizin nasıl işlendiği, kimlerle ve hangi durumlarda paylaşılabileceği konularında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

 

2. Kişisel Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Nestle Pure Life tarafından düzenlenen kampanyaya katılım sağlanması ve bu kapsamda gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası için, tarafınıza ait isim soyisim, cep telefonu, e-posta adresi, adres online olarak düzenlenen kampanyaya katılım sağlanması kampanyanın düzenlemesi ve bu konudaki hukuki yükümlülüklerine yerine getirmesi amaçları ve kampanyanın kazanılması halinde iletişimimizin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla (“Amaçlar”) işlenebilecektir.

 

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda sayılan Amaçlarla, aktarılmasını gerektiren sebebe bağlı ve bu sebeple sınırlı olmak kaydıyla online kampanyanın düzenlenmesi için çalıştığımız bayi, satış noktaları, şirketler, etkinlikleri düzenleyen tedarikçi ve ajanslar dahil hizmetlerinden faydalandığımız iş ortaklarımız başta olmak üzere kanunen yetkili kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve eğitimin sağlandığı elektronik ortamda Kanun’un 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen kanunlarda öngörülmesi, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak; otomatik veya otomatik olmayan aşağıda sayılan yöntemlerle; doğrudan sözlü veya yazılı olarak tarafınızdan, e-posta, internet sitelerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden toplanmaktadır.

 

5. Veri Sahibinin Hakları

Şirketimize başvurarak şahsınızla ilgili olarak,

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilen aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • İşlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı https://www.nestlepurelife.com/tr/tr-tr/Kisisel-Verilerin-Korunmasi linkindeki form ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

 

 • Maslak Mah. Büyükdere Cad. No. 255 A Blok Kat. 6 34398 Sarıyer-İstanbul adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya

 • Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin musteri.hizmetleri@nestlepurelife.com.tr adresine veya

 

Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

NESTLÉ PURE LIFE MÜŞTERİ İLETİŞİM MERKEZİ:

444 0 844 | https://www.nestlepurelife.com/tr/tr-tr

*NESTLÉ PURE LIFE BAYİLERİ

Adana Merkez

Afyon Merkez

Aksaray Merkez

Ankara Akyurt

Ankara Aydınlıkevler

Ankara Ayrancı

Ankara Bağlıca

Ankara Bahçelievler

Ankara Batıkent

Ankara Çankaya

Ankara Çayyolu

Ankara Demetevler

Ankara Dikmen-ODTÜ

Ankara Eryaman

Ankara Etlik -Yenimahalle

Ankara Gölbaşı

Ankara Karapürçek

Ankara Kavaklıdere

Ankara Keçiören

Ankara Polatlı

Ankara Pursaklar

Ankara Sincan

Antalya Bahçeli

Antalya Belek

Antalya Çağlayan

Antalya Fener

Antalya Güzeloba

Antalya Kızıltoprak

Antalya Konyaaltı

Antalya Manavgat

Antalya Meydankavağı

Antalya Yeşilbahçe

Balıkesir Bandırma

Balıkesir Burhaniye

Balıkesir Gönen

Balıkesir Merkez

Balıkesir Susurluk

Bartın Merkez

Bilecik Bozüyük

Bilecik Merkez

Burdur Merkez

Bursa Balat

Bursa Balıklı

Bursa Beşevler

Bursa Görükle

Bursa Heykel

Bursa Hürriyet

Bursa İhsaniye

Bursa İnegöl

Bursa İznik

Bursa Karacabey

Bursa Kestel

Bursa Kükürtlü

Bursa Mudanya

Bursa Mustafakemalpaşa

Bursa Orhangazi

Bursa Özlüce

Bursa Panayır

Bursa Yenibağlar

Bursa Yenişehir

Bursa Yıldırım

Çanakkale Biga

Çanakkale Gelibolu

Çanakkale Merkez

Çorum Merkez

Denizli Merkez

Düzce Konuralp

Düzce Merkez

Edirne Keşan

Edirne Merkez 

Edirne Uzunköprü

Eskişehir Merkez

Gaziantep Merkez

Isparta Merkez

İstanbul Acıbadem

İstanbul Arnavutköy-Hadımköy

İstanbul Ataköy

İstanbul Avcılar

İstanbul Bağcılar

İstanbul Bahçelievler

İstanbul Bahçeşehir

İstanbul Bakırköy

İstanbul Başakşehir

İstanbul Batı Ataşehir

İstanbul Beşiktaş

İstanbul Beykoz

İstanbul Beylikdüzü

İstanbul Cihangir

İstanbul Çatalca

İstanbul Çekmeköy-Sancaktepe

İstanbul Çengelköy

İstanbul Dragos

İstanbul Eğitim

İstanbul Erenköy

İstanbul Esenkent

İstanbul Esenyurt

İstanbul Eyüp

İstanbul Fenerbahçe

İstanbul Feneryolu

İstanbul Florya

İstanbul Gayrettepe

İstanbul Göztepe

İstanbul Gültepe

İstanbul Güzelyalı

İstanbul Halkalı

İstanbul Haramidere

İstanbul Ispartakule

İstanbul İçerenköy

İstanbul İhlas Marmara Evleri

İstanbul İstoç

İstanbul Kağıthane

İstanbul Kartal

İstanbul Kemerburgaz 

İstanbul Kurtköy-Sultanbeyli

İstanbul Maltepe-İdealtepe 

İstanbul Mecidiyeköy

İstanbul Merter

İstanbul Mimaroba

İstanbul Moda

İstanbul Nişantaşı

İstanbul Okmeydanı

İstanbul Ortadağ-Sancaktepe

İstanbul Pendik E5-Üstü

İstanbul Sarıyer 

İstanbul Sefaköy

İstanbul Silivri

İstanbul Sultangazi

İstanbul Şile

İstanbul Şişli

İstanbul Taksim

İstanbul Tarabya

İstanbul Tem Avrupa Konutları 

İstanbul Tuzla

İstanbul Ümraniye

İstanbul Üsküdar

İstanbul Üst Erenköy

İstanbul Yakacık

İstanbul Yenibosna

İstanbul Yeşilköy

İstanbul Zeytinburnu

İstanbul Zühtüpaşa

İzmir Aliağa

İzmir Balçova

İzmir Bornova

İzmir Bostanlı 

İzmir Buca

İzmir Çiğli

İzmir Evka 2

İzmir Evka 4

İzmir Evka-3

İzmir Gaziemir

İzmir Girne

İzmir Güzelbahçe

İzmir Güzelyalı

İzmir Kemeraltı

İzmir Manavkuyu

İzmir Mavişehir

İzmir Menemen 

İzmir Ödemiş

İzmir Pınarbaşı

İzmir Tire

İzmir Yeni Girne

İzmir Yenişehir

İzmir Yeşilyurt

Kahramanmaraş Merkez

Kayseri Merkez

Kırıklareli Lüleburgaz

Kırklareli Babaeski

Kırklareli Merkez

Kocaeli Arapçeşme

Kocaeli Başiskele

Kocaeli Bayramoğlu

Kocaeli Bekirpaşa 

Kocaeli Çarşı

Kocaeli Çayırova

Kocaeli Derince

Kocaeli Gölcük

Kocaeli Gündoğdu

Kocaeli Kartepe

Kocaeli Kuruçeşme

Kocaeli Osman Yılmaz 

Kocaeli Saraybahçe

Kocaeli Yahyakaptan

Kocaeli Yarımca

Konya Merkez 

Kütahya Merkez

Manisa Akhisar

Manisa Merkez

Manisa Soma 

Muğla Fethiye 

Muğla Marmaris 

Muğla Merkez

Sakarya Cumhuriyet

Sakarya Erenler

Sakarya Sapanca

Sakarya Serdivan

Tekirdağ Çerkezköy

Tekirdağ Çorlu

Tekirdağ Hayrabolu

Tekirdağ Malkara

Tekirdağ Merkez

Tokat Merkez

Uşak Merkez

Yalova Merkez

Zonguldak Ereğli

Zonguldak Merkez