Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Nestlé Pure Life ile İyiliğe Ortak Ol!

İyiliğe Ortak Ol

Nestlé Pure Life ile İyiliğe Ortak Ol!

Nestlé Pure Life ile İyiliğe Ortak Ol!

Nestlé Pure Life, ülkemizde yaşanan depremden etkilenen bölgelerdeki çocukların eğitimine katkıda bulunmayı hedefleyerek Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (“TEGV”) ile işbirliği başlatmıştır. 31 Aralık 2024 tarihine kadar Nestlé Pure Life 6x1.5L çoklu ambalaj tasarımında iletişimi yer alan ürünümüzü satın alanlar, TEGV aracılığıyla söz konusu bölgelerdeki çocukların eğitimine destekte bulunacaktır. (“İşbirliği”)

İşbirliğinin Şartlar ve Koşullar:

1/ İŞBİRLİĞİ KAPSAMI

• İşbirliğinin 31 Aralık 2024 tarihine kadar Nestlé Pure Life 6x1.5L çoklu ambalaj tasarımında iletişimi bulunmaktadır.

• 6x1.5 litre Nestlé Pure Life ürünü tavsiye edilen perakende satış fiyatı için 444 0 844 numaralı müşteri hizmetlerinden bilgi alabilirsiniz.

• İşbirliği kapsamında Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı bağış tutarınca depremden etkilenen çocukların eğitimlerine katkıda bulunacaktır.

• Uygulama stoklarla sınırlı olup, ticari müşteri kanalı bu uygulamanın kapsamı dışındadır.

• Bu uygulama MPİ iznine tabi değildir.

• Nestlé Pure Life bu uygulamadan yararlandırmak için kişisel bilgileri talep edebilmektedir.

• Kişisel tüm bilgiler Nestlé Pure Life Gizlilik İlkesi’ne uygun olarak muhafaza edilir.  Erikli Su ve Meşrubat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gizlilik İlkeleri’ne ve Aydınlatma, KVKK metinlerine https://www.nestlepurelife.com/tr/tr-tr/Kisisel-Verilerin-Korunmasi   adresinden ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca

Katılımcı Kişisel Verilerin Korunması ve Aydınlatma Metni

 

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Erikli Su ve Meşrubat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Erikli” veya “Şirket”) olarak, kişisel verilerinizi azami özen ve hassasiyet ile işlemekteyiz.  Bu çerçevede verilerinizin nasıl işlendiği, kimlerle ve hangi durumlarda paylaşılabileceği konularında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

 

2. Kişisel Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Nestle Pure Life tarafından düzenlenen bağışa katılım sağlanması ve bu kapsamda gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası için, tarafınıza ait bağışa soyisim, cep telefonu, e-posta adresi, adres online olarak düzenlenen bağışa katılım sağlanması bağışın düzenlemesi ve bu konudaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirmesi amaçlarıyla (“Amaçlar”) işlenebilecektir.

 

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda sayılan Amaçlarla, aktarılmasını gerektiren sebebe bağlı ve bu sebeple sınırlı olmak kaydıyla online uygulamanın düzenlenmesi için çalıştığımız bayi, satış noktaları, şirketler, etkinlikleri düzenleyen tedarikçi ve ajanslar dahil hizmetlerinden faydalandığımız iş ortaklarımız başta olmak üzere kanunen yetkili kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve eğitimin sağlandığı elektronik ortamda Kanun’un 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen kanunlarda öngörülmesi, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak; otomatik veya otomatik olmayan aşağıda sayılan yöntemlerle; doğrudan sözlü veya yazılı olarak tarafınızdan, e-posta, internet sitelerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden toplanmaktadır.

 

5. Veri Sahibinin Hakları

Şirketimize başvurarak şahsınızla ilgili olarak,

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri talep etme,

  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilen aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

  • İşlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı https://www.nestlepurelife.com/tr/tr-tr/Kisisel-Verilerin-Korunmasi linkindeki form ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

  • Maslak Mah. Büyükdere Cad. No. 255 A Blok Kat. 6 34398 Sarıyer-İstanbul adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya

  • Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin musteri.hizmetleri@nestlepurelife.com.tr adresine veya

Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

NESTLÉ PURE LIFE MÜŞTERİ İLETİŞİM MERKEZİ:

444 0 844 | https://www.nestlepurelife.com/tr/tr-tr