น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์® บัดดี้ ขนาด 330 มล.

เด็กๆ จะได้ดื่มน้ำอย่างเพียงพอ พร้อมเรียนรู้ภารกิจรีไซเคิลแสนสนุก

น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์® บัดดี้ ขนาด 330 มล.

เด็กๆ จะได้ดื่มน้ำอย่างเพียงพอ พร้อมเรียนรู้ภารกิจรีไซเคิลแสนสนุก

น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์® บัดดี้ ขนาด 330 มล.

เด็กๆ จะได้ดื่มน้ำอย่างเพียงพอ พร้อมเรียนรู้ภารกิจรีไซเคิลแสนสนุก
lightblue
left
น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์® บัดดี้ ขนาด 330 มล.
น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์® บัดดี้ ขนาด 330 มล.
น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์® บัดดี้ ขนาด 330 มล.
น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์® บัดดี้ ขนาด 330 มล.
น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์® บัดดี้ ขนาด 330 มล.
น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์® บัดดี้ ขนาด 330 มล.
น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์® บัดดี้ ขนาด 330 มล.
น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์® บัดดี้ ขนาด 330 มล. น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์® บัดดี้ ขนาด 330 มล. น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์® บัดดี้ ขนาด 330 มล. น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์® บัดดี้ ขนาด 330 มล. น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์® บัดดี้ ขนาด 330 มล. น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์® บัดดี้ ขนาด 330 มล. น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์® บัดดี้ ขนาด 330 มล.

น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์® บัดดี้ ขนาด 330 มล.

สำหรับเด็ก สำหรับเด็ก สำหรับพกพา สำหรับพกพา
  • น้ำดื่มคุณภาพที่มียอดขายอันดับ 1 ทั่วโลก*  
  • การันตีคุณภาพด้วยการได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้  อวอร์ด อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 ด้วยเทคโนโลยีการกรองไมโครฟิลเตอร์ ที่ละเอียดถึง 0.2 ไมครอน น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ จึงสะอาด ไม่มีสิ่งเจือปน และยังได้รับการรับรองมาตรฐานเอ็นเอสเอฟ ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ได้รับความไว้วางใจจากเด็กกว่า 30 ล้านคนทั่วโลกที่เลือกดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์
  • ไอเท็มที่จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้เด็กๆ ดื่มน้ำให้เพียงพอระหว่างวัน ด้วยฉลากลายสัตว์น่ารัก (Animal Kingdom) ซึ่งมาพร้อมภารกิจรีไซเคิลแสนสนุก
  • มี 6 แบบให้สะสม!

*เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ เป็นแบรนด์น้ำดื่มบรรจุขวด ที่มียอดขายในเชิงมูลค่า เป็นอันดับ 1 ของโลก ในปีพ.ศ.2560 (ที่มา: GlobalData พ.ศ. 2561)

 

หมายเหตุ

  • มีจำหน่ายแบบแพ็ก

เหมาะสำหรับการพกพา
เหมาะสำหรับการพกพา
 สำหรับพกพา
การดูแลสุขภาพที่ดี

การดูแลสุขภาพที่ดีโดยการดื่มน้ำเป็นนิสัยที่ต้องปลูกฝังให้กับเด็กตั้งแต่เล็กๆ ด้วยการให้ดื่มน้ำให้เพียงพอ